english   spanish   german   swedish   portuguese   russian   chinese
 

yong chun white crane kung fu

a

 

雙龍搶珠

Shuang Long Quen Zhu TECHNIQUE
 

八分手

ba fen shou TECHNIQUE
 

霸王開弓

ba wang kai gong TECHNIQUE
 

八分双手

ba fen shuang shou TECHNIQUE
 

扒水游鱼

ba shui you yu TECHNIQUE
 

返身搖

fan shen yao TECHNIQUE
 

雙鳳顯飛 鐵錘沉江

feng xian fei tie chui chen jiang TECHNIQUE
 

狗仔喷砂

gou tu peng xia TECHNIQUE
 

观音叠座

guan yin die zuo TECHNIQUE
 

孩兒挑山

hai er tiao shan TECHNIQUE
 

關公梳須撼面紅二下單除

hong lian er xia dan zhu TECHNIQUE
 

足提踢

zu ti ti TECHNIQUE
 

返节搖

fan jie yao TECHNIQUE
 

反決抄

fan jie chao TECHNIQUE
 

白鶴翅破

bai he chi po TECHNIQUE
 

白鶴啿嘴

bai he dan ziu TECHNIQUE
 

鶴爪身邊下落

bai he jua xia luo TECHNIQUE
 

白鶴扇胛

bai he shan jia TECHNIQUE
 

風敗梧桐

bai jia feng bai wu tong TECHNIQUE
 

草尾垂珠

cao wei chui zhu TECHNIQUE
 

左弓左箭

kai gong chu jian TECHNIQUE
 

秋風掃地

chuei feng sau di TECHNIQUE
 

单边凿,单边落

dan bian zhau dan bian luo TECHNIQUE
 

double claw end chuan xin xx

double claw xx TECHNIQUE
 

白鶴纏脖

bai he chan bo TECHNIQUE
 

後滾對稱

hou_gun_dui_cheng TECHNIQUE
 

花眉踏架

hua_mei_ta_jia TECHNIQUE
 

蝴蝶雙飛

hu dia shuang fe TECHNIQUE
 

将军掛印

jiang jwun gua yin TECHNIQUE
 

加刀剪芙蓉

jia dao jian fu long TECHNIQUE
 

雙龍下海 雙鳳跤齊

long xia hai feng jiao qui feng dan zhu TECHNIQUE
 

美女揪糊

mai nu jui hu TECHNIQUE
 

貓兒洗臉

mau er xi lian TECHNIQUE
 

女梳妝

mei nu shu zhuang TECHNIQUE
 

xx

meng hu break door TECHNIQUE
 

xx

meng hu rotation TECHNIQUE
 

雷从地发

nei di shan TECHNIQUE
 

雷公上樹

nei gong shan shu TECHNIQUE
 

missing clip xx

niu jiao zheng fei yin zhao wu jiao shen TECHNIQUE
 

pan alro chi gong

pan alaro chi gong TECHNIQUE
 

腳牽牛過岸

pull ox along river TECHNIQUE
 

斤秤

quian jin cheng TECHNIQUE
 

請拳

quing chuan TECHNIQUE
 

青龍捲水

quing long juan shui TECHNIQUE
 

扫腳

sau jiau heng gong TECHNIQUE
 

shake waist TECHNIQUE
 

shang tian guan xia di zha TECHNIQUE
 

shan zhong xia pan yao TECHNIQUE
 

shi si da chu you ce TECHNIQUE
 

shou hui yan jie TECHNIQUE
 

shou tiao duo xia TECHNIQUE
 

shr qi heng zhuang TECHNIQUE
 

lion open mouth

shr tz kai kou TECHNIQUE
 

double pheonix fly with surity

shuang feng bing fei TECHNIQUE
 

double dragons seek pearl

shuang long chuen zhu TECHNIQUE
 

double hands prick kidneys

shuang shou yao zhao TECHNIQUE
 

shoulder

ta jia TECHNIQUE
 

boy soldier shoulders sword

tong bing bei jian TECHNIQUE
 

young soldier prays to guan yin

tong zi bai guan yin(1) TECHNIQUE
 

tong zi bai guan yin TECHNIQUE
 

xhan chi combination TECHNIQUE
 

towards up traverse heart

xiang shang chaun xin TECHNIQUE
 

仙人打鼓

xian ren da gu TECHNIQUE
 

仙人戽水

xian ren hu shuei TECHNIQUE
 

immportal plucks flower

xian ren zhai hua TECHNIQUE
 

simple

xia dan TECHNIQUE
 

xia heng jing TECHNIQUE
 

kidney level out

yao ping chu TECHNIQUE
 

kidney level out

yao ping chu TECHNIQUE
 

duck stirs water

ya zi ciu shuei TECHNIQUE
 

ya zi step back TECHNIQUE
 

duck strikes kidney

ya zi yao da TECHNIQUE
 

chisle kidney

zhao yao TECHNIQUE
 

site on horse return whip

zou ma huie bian TECHNIQUE
 

partner eight part hands

Dui Da Ba Fen DRILL
 

partner knocking

Dui Da DRILL
 

partner fist

dui da chuen DRILL
 

Partner entering

Dui Da Jin Ru DRILL
 

Partner spit

Dui Da Tu DRILL
 

Partner from Xiong Qi

Dui Da Xiong Chi DRILL
 

Yong Chun White Crane Kung Fu BOOK
 

Yong Chun White Crane Kung Fu